KPKA 154 Allah Pangayomanmu
Versi Version 1
1
Allah yeku Pangen satuhu kang ngreksa tansah uripmu
Pracayaa sarta mituhu wah bekti kang trusing kalbu
yen bebaya nempuh sira ywa semplah alit ing driya.
2
Gusti nganthi mring sira tansah tan kendhat ngluberken berkah
yen sira rinoban bebaya wah mikul salib sangsara
pitulungnya datan kendhat mula ngayoma dikebat.
3
Sang Roh Suci nunggil mring sira nyantosakken ing pracaya
mrih menang nglawan mring panggodha waspada juliging dosa
manuta ing sapangrehnya temah dugeng kraton swarga.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK