KPKA 153 Gusti Yesus Kristus
Versi Version 1
1
Aku mesthi nyaritakna bab Yesus Sang Pamarta
Pepadhanging jagad nyata Putreng Allah Makwasa
nggih jatining kayektosan wah malih kauripan
margining tyang dugeng swargi Imam agung sejati
Sang Pangen, Panebus jalma Pantaraning manungsa.
2
Aku mesthi nyaritakna bab Yesus Sang Pamarta
yeku Sang Kristus Masuci Gustining sagung Gusti,
ratuning salir pra ratu nggih Sang Guru satuhu,
sabdeng Allah kang manjalma dadya putreng manungsa,
nggih ugi cempening Allah Abdining Sang Yehuwah.
3
Aku mesthi nyaritakna bab Yesus Sang Pamarta,
panutaning tyang pracaya nggih Ratu Adil nyata,
Sang Alpha lan Sang Omega Pangreh jagad lan swarga,
sesirahing pasamuwan sarta sumbering gesang,
Hakim ing dinten wekasan kang datan mawang mring tyang.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK