KPKA 144 Margi Dhateng Swarga
Versi Version 1
1
Nyebuta Gusti mring Sang Kristus, nging yen tan kanthi tulus
mung kembang lambe tanpa laku rehing dosa den gugu
kasangsaran temahanira naraka pandumannya
kang mlebet mring kratoning swarga namung tyang kang mbabarken tresna
nglampahi mring karsaning Allah sepi ing pamrih tansah.
2
Salir tyang kang lampah utami welasan mring sesami,
mbelani tyang ringkih sangsara nadyan kanthi toh nyawa,
yeku muriding Kristus Gusti nggih tyang kang mursid yekti,
3
Saestu begja-begjaning tyang ing donya wah klanggengan,
pracaya Gusti Sang Pamarta tansah nulad ing sihnya,
dalah tyang kang nyatroni pisan winales kasaenan,

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK