KPKA 136 Pangandel Dhumateng Allah
Versi Version 1
1
Neng are wah neng gunung, mung neng ngarseng Allah
aneng ngendi dumunung nggih pinanggya tansah
endi kang dadi cipta lan osiking ati .
kapirsanan sadaya ing Allah Hyang Widi.
2
Mung Gusti kang Makwasa mengku samubarang,
salir tyang kang pracaya mesthi tinulungan,
manuk ing awang-awang Allah kang ngingoni,
suket lan thethukulan wrata den paesi.
3
Bumi dalasan swarga winengku Pangeran,
jasad gedhe cilika Allah tan klimengan,
sawernaning pra titah sajagad warata,
namung nelakken tansah piwlas lan kwasanya.
4
Wong pracaya den ayem tansah kumandela,
neng padhang lan neng peteng Allah tansah ngreksa,
yen kabotan momotan siningkang ing kadang,
Gustimu nunggil tansah dipanggah ywa semplah.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK