KPKA 131 Ayem Wonten Ing Gusti
Versi Version 1
1
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinungan gesang nyata tinebus sing dosa,
wonten kidung ngumandhang sumyaking tyas girang
pamujining pra suci nggunggung sihing Gusti.
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinungan gesang nyata tinebus sing dosa.
2
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung panglipur yekti dening Sang Roh Suci,
wonten kidung tan kendhat pujining pra umat,
wit gung prasetyeng Gusti samya den tetepi,
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung panglipur yekti dening Sang Roh Suci.
3
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung kabegjan tansah dadya putreng Allah,
wonten kidung gung endah sru nggunggung mring Allah,
de sisah lan sangsara nunten enggal sirna,
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung kabegjan tansah dadya putreng Allah.
4
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung kraharjan swarga kalis sing antaka,
wonten kidung nengsemna ngebaki bawana,
pujining pra tyang ngantya mring gesang sampuma,
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung kraharjan swarga kalis sing antaka.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK