KPKA 129 Tansah Bingah
Versi Version 1
1
Tyas kita sestu raharja sinung kabegjan nyata
dene Allah Kang Ma’kwasa nganggep putra mring kita
mara tansah bungah-bungah wit tinunggil lan Allah
sarta ngambah dalaning pepadhang kang dugeng kasampurnan.
2
Hyang Maagung ngreksa kita nguwalken sing bebaya
sihnya sung lipur ing driya nyantosakken pracaya
3
Yen kita nyingkur Pangeran neng ati was sumelang
nging yen sumuyud mring Allah tinuwukken ing berkah
4
Yogya kita mursid yekti ajrih asih mring Gusti
Roh Suci mbelani kita nglawan pangrehing dosa

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK