KPKA 101 Perang Rohani
Versi Version 1
1
Pra abdining Gusti dipun prayitna
ing perang rohani ywa kongsi lena
ngrasuka kayekten wah kaadilan
nadyan tanggelannya mung kasangsaran
Yekti iblis culika lan julig maeka
ditegen ndendonga Gusti kang ngreksa.
2
Pra putraning Allah padha den panggah,
setya dados seksi Injiling Allah,
nyanggemi dhawuhnya kang trus ing ati,
manteb ing pracaya dumugeng janji.
3
Pra wong kang pracaya ditunggal sedya,
nyirik pasulayan mbangun katresnan,
sangkul-sinangkula bot repotira,
mrih rohing piala sirep dayanya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK