KJ 287B Sekarang B'ri Syukur
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Sekarang b'ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib'riNya kita pun anug'rah dan berkat
Yang tak terbilang, t'rus, semula dan tetap.

OK