AYM 127 Wahamba Nathi
Versi Version 1
1
Wahamba nathi, oh wahamba nathi
(You walked with us)
Oh wahamba nathi, siyabonga
(You walked with us, we thank you)
2
Siyabonga Jesu, (we thank you Jesus)
Siyabonga ngonyama yezulu
(We thank you lion of heaven)
Siyabonga Jesu, siyabonga
(We thank you jesus, we thank you)
3
Obadde naffe, oh Obadde naffe
Oh obadde naffe, tukwebaza
4
Tukwebaza Yesu,
Tukwebaza mpologoma ya Yuda
Tukwebaza Yesu, tukwebaza.

OK